V.I.P. סטיילינג

את עסוקה מדי מכדי למצוא פנאי לכתת רגלייך בחנויות אופנה. את גם לא ממש אוהבת את הטרחה הכרוכה בצורך להיכנס לחנויות למדוד בגדים ולשמוע מה יש לכל מוכרת להגיד.
הזמן שלך יקר ואנו פה בשביל לחסוך לך אותו.
אנו נגיע לביתך, למקום עבודתך או כל מקום אחר שתבחרי, נלמד את מבנה גופך, העדפותייך והתקציב אותו את מעוניינת להוציא, נמשיך במקומך אל מרכזי הקניות ונחזור אלייך עם הבגדים המתאימים וההולמים ביותר.
את הבגדים שתבחרי שלא לרכוש, נחזיר לחנויות.

השרות הינו אישי בלבד

זמן השרות נמדד החל מהפגישה עם הלקוחה ועד לסיום החזרת הבגדים שלא נרכשו לחנויות.
לזמן השרות יצורף זמן נסיעה על פי הקריטריונים הבאים: בגוש דן 30 דקות לכיוון, מחוץ לגוש דן בהתאם לזמן הנסיעה בפועל. מובהר, כי זמן החזרת הבגדים שלא נרכשו ע"י הלקוח/ה מתומחר לפי שעת עבודה אחת בלבד.
במידה והשרות ניתן לגבר, יש לוודא נוכחות אישה נוספת במקום השרות. במידה ולא ניתן תצורף לסטייליסטית מתמחה בעלות נוספת של 25 ₪ לשעה.
החברה שומרת את הזכות לאחר את מתן השרות בגבולות של עד 30 דקות. בכל מקרה של איחור החורג מכך יינתן ללקוחה זיכוי של 40 ₪ לכל 15 דקות.
הלקוחה רשאית לשנות את מועד מתן השרות בתאום עם נציגי החברה למועד אחר ובתנאי שהשינוי נעשה 48 שעות לפחות טרם המועד שנקבע.
הלקוחה זכאית לבטל את השרות בהודעה של 48 שעות מראש ובכתב. בכל מקרה של ביטול תחזיר החברה ללקוחה מחצית מהמחיר ששולם על ידה, אלא אם בוטלה העסקה פחות מ-48 שעות מהמועד שנקבע מראש ואז תהיה החברה פטורה מהחזר התשלום.

השארת תגובה