מידע אודות השירות

לא פעם שאלת את עצמך, איך זה שקידמו בעבודה דווקא את זו ולא את ההיא. לא פעם הרהרת איך קרה שדווקא אחרות, מוכשרות ומנוסות פחות, זוכות לקידום מהיר?
מחקרים מלמדים כי חוות דעת של אדם ביחס לאדם אחר אותו הוא פוגש נקבעת ב-15 השניות הראשונות של הפגישה עימו, בעיקר על בסיס התרשמות חיצונית.
הדבר נכון הן לגביי קידום בתוך מקום עבודה והן ביחס לקבלה למקום עבודה חדש. לכן, חשוב להשאיר רושם חיובי כבר מהרגע הראשון.
לחברת Stylish הידע להלביש אותך כך שהרושם הראשוני שתותירי אחרייך במקום העבודה יהיה המתאים ביותר החיובי ביותר וישאיר אותך במודעות המתאימה לאורך זמן.

כיצד זה מתבצע?

ניפגש איתך נלמד את אופי עבודתך, ואת המטרות והשאיפות שהצבת לעצמך. לאחר מכן נסביר לך אילו בגדים יהלמו את הדימוי שברצונך לשדר ונצא יחדיו לרכוש מספר מלתחות בגדים שיתאימו למבנה גופך, יתאימו למקום העבודה ויממשו את שאיפותייך .

מחיר השרות

עד שלוש שעות 720₪.
קוד מוצר: 108

הוראות מיוחדות

השרות הינו אישי בלבד

החברה שומרת את הזכות לאחר את מתן השרות בגבולות של עד 15 דקות. בכל מקרה של איחור החורג מכך יינתן ללקוחה זיכוי של 20 ₪ לכל 15 דקות.
הלקוחה רשאית לשנות את מועד מתן השרות בתאום עם נציגי החברה למועד אחר ובתנאי שהשינוי נעשה 48 שעות לפחות טרם המועד שנקבע.
הלקוחה זכאית לבטל את השרות בהודעה של 48 שעות מראש ובכתב. בכל מקרה של ביטול תחזיר החברה ללקוחה מחצית מהמחיר ששולם על ידה, אלא אם בוטלה העסקה פחות מ-48 שעות מהמועד שנקבע מראש ואז תהיה החברה פטורה מהחזר התשלום.

השארת תגובה