מידע אודות השירות

האם אתם חשים שאינכם מקבלים את היחס המגיע לך ממנהליכם או עמיתכם לעבודה?
האם לפעמים אתם תמהים מדוע קידמו אחרים בעוד אתם לא מצליחים להתקדם?
האם ניסיתם לאחרונה להתקבל לעבודה חדשה ואחרים מוכשרים פחות הועדפו על פניכם?
לצערנו הרב בעולם המודרני להופעה של כל אדם יש השפעה אדירה על הערכה שהוא מקבל מצדדים שלישיים.
מחקרים מלמדים כי 85% מהעמדה שמפתח אדם ביחס לאדם שהוא פוגש לראשונה נקבעת בשניות הראשונות למפגש ועל בסיס המראה החיצוני בלבד.
בעולם העיסקי ישנה חשיבות גבוהה להופעה שלך. הביגוד שלך משקף את הרצינות והיחס שלך לעבודה, הוא גם זה שמותיר את הרושם על הקולגות שלך, על עמיתך לעבודה ועל מנהליך.
לכן חשוב מאוד לבחור ביגוד מתאים והולם, המשקף את האישיות שלכם ואת יכולותיכם העיסקיות ומתאים לקוד הלבוש הנהוג בתחום עיסוקיכם.
אם אינך בטוח כיצד לשלב בין המראה העסקי הנכון לבין מבנה גופך, הצבעוניות הנכונה והטעם האישי שלך, אנו נדריך אותך.

יעוץ תדמית לנשים ויעוץ תדמית לגברים ניתן למצוא כחלק מהשירותים שלנו בסטייליש.

כיצד זה מתבצע?

אנו נפגש איתך, נלמד על אופי עבודתך, ועל המטרות והשאיפות שהצבת לעצמך. לאחר מכן נסביר לך אילו בגדים יהלמו את הדימוי שברצונך לשדר, ונצא יחדיו לרכוש מספר מלתחות בגדים שיתאימו למבנה גופך ויממשו את שאיפותייך.

מחיר השרות

עד שלוש שעות 800 ₪

הוראות מיוחדות

השרות הינו איש בלבד.

חברת סטייליש שומרת את הזכות לאחר את מתן השרות בגבולות של עד 15 דקות. בכל מקרה של איחור החורג מכך יינתן ללקוחה זיכוי של 20 ₪ לכל 15 דקות.
הלקוח רשאי לשנות את מועד מתן השרות בתאום עם נציגי החברה למועד אחר ובתנאי שהשינוי נעשה 48 שעות לפחות טרם המועד שנקבע.
הלקוח זכאי לבטל את השרות בהודעה של 48 שעות מראש ובכתב. בכל מקרה של ביטול תחזיר החברה ללקוח מחצית מהמחיר ששולם על ידה, אלא אם בוטלה העסקה פחות מ-48 שעות מהמועד שנקבע מראש ואז תהיה החברה פטורה מהחזר התשלום.