נשף הסיום, יש רק אחד כזה בחיים. אירוע שמסכם את חוק לימודיכם, האירוע שאחריו תהיו אנשים בוגרים. אתם רוצים להיות במיטבכם באותו ערב. את רוצה את השמלה הכי נוצצת, את המראה המושלם שישאיר את כל החברה בהלם. אתה רוצה חליפה שתהיה גם נוחה אבל גם הולמת לשמלה של בת הזוג שלך לאותו ערב. מגיע לכם להראות מדהים. מגיע לכם stylish

מחיר השרות

עד שלוש שעות 450 ₪. קוד מוצר: 303

הוראות מיוחדות

סטייליסטית שלנו תתאם איתך ציפיות לא יאוחר מערב קודם מתן השרות, ובהתאמה יקבע מקום המפגש המומלץ ביותר. השרות הינו איש בלבד. החברה שומרת את הזכות לאחר את מתן השרות בגבולות של עד 15 דקות. בכל מקרה של איחור החורג מכך יינתן ללקוח/ה זיכוי של 20 ₪ לכל 15 דקות. הלקוח/ה רשאי/ת לשנות את מועד מתן השרות בתאום עם נציגי החברה למועד אחר ובתנאי שהשינוי נעשה 48 שעות לפחות טרם המועד שנקבע. הלקוח/ה זכאי/ת לבטל את השרות בהודעה של 48 שעות מראש ובכתב. בכל מקרה של ביטול תחזיר החברה ללקוח/ה מחצית מהמחיר ששולם על ידה, אלא אם בוטלה העסקה פחות מ-48 שעות מהמועד שנקבע מראש ואז תהיה החברה פטורה מהחזר התשלום.
השארת תגובה