תקנון מועדון Stylish
תנאים כללים לחברות במועדון Stylish 
1. Stylish אופנה ויופי בע"מ (להלן "Stylish") הקימה מועדון לקוחות שמטרתו להעניק הטבות ומבצעים לחברי המועדון (להלן "המועדון").
2. Stylish תגדיר מעת לעת את תנאי החברות במועדון ואת ההטבות שיינתנו לחברי המועדון. החל ממועד עדכון התנאים יהיו בתוקף התנאים החדשים שנקבעו על ידי Stylish.
3. החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום, אולם כרוכה בהרשמה באתר Stylish.
4. חבר מועדון יחשב רק מי שעמד בכל התנאים שנקבעו על ידי Stylish ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
5. Stylish רשאית להגדיר מעת לעת תנאים לחברות במועדון ו/או לגרוע חברים מהמועדון, הכל בהתאם לשיקול דעתה.
6. כל חבר מועדון מסכים כי בעצם חברותו במועדון הוא רשום במאגר המידע של Stylish ו-Stylish זכאית לשלוח לו דיוורים, הן במייל, הן בדאר והן ב-SMS.
7. Stylish מתחייבת כי לא תעביר את נתוני הלקוח לצדדים שלישיים.
8. הלקוח מאשר כי הכנסת המייל של הלקוח באתר החברה מהווה רישום למועדון והחברה תהיה רשאית לשלוח ללקוח חומר פרסומי וכל חומר אחר.

9. תוקף החברות במועדון אינה מוגבלת בזמן. לקוח זכאי לבקש בכל עת על מחיקתו מהמועדון.
10. Stylish רשאית על פי שיקול דעתה למחוק חבר מהמועדון ו/או להפסיק את הקיום המועדון לחלוטין.
הטבות לחברי המועדון 
11. חברי המועדון יהיו זכאים לקבל עדכונים על מבצעים והטבות.
12. לחברי המועדון ישלח מעת לעת חומר מקצועי הקשור לסטיילינג אופנה ויופי.
13. חברי המועדון יהיו זכאים להטבות שיוענקו מעת לעת לחברי המועדון.
14. הטבת חברי המועדון לא תחול על מוצרים שימכרו על ידי החברה, ולא על שירותים שמסופקים על ידי צדדים שלישיים. כמו כן לא תחול הנחת המועדון על רכישת כרטיסי אשראי לקניות.
15. ככל ש-Stylish תאפשר מימוש של תווי שי, כרטיסי מועדון אחרים, נקודות למיניהן וכד’ – הרי שלא תינתן הנחת מועדון על רכישה באמצעי תשלום אלו, והנחת מועדון תינתן רק להזמנות המשולמות בכרטיסי אשראי, במזומן או בשקים.
16. ההטבות לחברי המועדון הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה.

לשירותכם תמיד
הנהלת מועדון Stylish

להצטרפות למועדון…

השארת תגובה