מידע אודות השירות

אסור לך לוותר לעצמך. את אמנם יודעת להתאפר ועושה את זה טוב מידי יום ביומו, אבל יום החתונה של בנך, בתך אחיך או אחותך, הוא לא יום רגיל. את חייבת להראות מדהים. את חייבת שהאיפור יהלום אותך ואת הלוק המדהים שבחרת ליום הזה.

סטייליש מציעה לך חבילת איפור שכוללת מאפרת מקצועית מהשורה הראשונה שתאפר אותך ברמה הגבוהה ביותר והמתאימה ביותר למבנה פנייך.

במידה ובחירת שמלת הערב בוצעה באמצעות סטייליסטית של סטייליש – אותה סטייליסטית תייעץ למאפרת של סטייליש מהו הסגנון המתאים ביותר להופעתך.

מחיר השרות:

במקרה של איפור כלה:

500 ש"ח עבור מלווה אחת

שתי מלוות – 450 ש"ח כל אחת
3-4 מלוות – 400 ש"ח כל אחת
5-6 מלוות – 350 ש"ח כל אחת
במידה ולא מבוצע איפור כלה – תוספת של 50 ש"ח בגין כל אישה.
קוד מוצר: 504

הוראות מיוחדות

תוספות בגין נסיעות – בהתאם למיקום האיפור

השרות הינו אישי בלבד.

החברה שומרת את הזכות לאחר את מתן השרות בגבולות של עד 15 דקות. בכל מקרה של איחור החורג מכך יינתן ללקוחה זיכוי של 20 ₪ לכל 15 דקות.
הלקוחה רשאית לשנות את מועד מתן השרות בתאום עם נציגי החברה למועד אחר ובתנאי שהשינוי נעשה 48 שעות לפחות טרם המועד שנקבע.
הלקוחה זכאית לבטל את השרות בהודעה של 48 שעות מראש ובכתב. בכל מקרה של ביטול תחזיר החברה ללקוחה מחצית מהמחיר ששולם על ידה, אלא אם בוטלה העסקה פחות מ-48 שעות מהמועד שנקבע מראש ואז תהיה החברה פטורה מהחזר התשלום.
השארת תגובה